18/4/09

Visita comentada a l'expo de la Mariona

Divendres 17 d'abril vam tancar la porta de la llibreria a les 20 h del vespre quedant-nos un grup reduït de persones en l'interior. Hi érem les llibreteres, clients i clientes interessats en l'obra de la Mariona Cabassa, amics i companys de professió de la il·lustradora, i mestres i estudiants d'il·lustració i de literatura infantil i, és clar, la Mariona.


La conversa amb una antiga professora ens va fer somriure amb les anècdotes dels seus començaments artístics «molt gestuals», «poc detallistes» sent una nena a les classes de l'escola Triangle. Això va donar peu que la Mariona parlés de l'evolució cap a un tractament molt detallista del dibuix i que expliqués com el dibuix l'ajuda a ordenar les coses, i com la va influenciar haver fet classes amb el Pep Montserrat a l'escola Massana per estructurar la feina i els personatges.


Vam poder gaudir de les explicacions de la Mariona sobre la seva manera de treballar tant en suport físic (paper/cartró) com en digital (el que més utilitza en l'obra que il·lustra per a premsa). Ens va explicar com afronta cada nova obra, com reinterpreta alguns textos i proposa nous projectes a escriptors i/o a editors. Va parlar de com treballa el color explicant que tendeix a saturar-lo. I va anomenar les tècniques amb què treballa, assenyalant la seva preferència per l'acrílic després d'haver treballat tot un estiu amb pastel gras...

La conversa va acabar augurant canvis cap a edicions molt acurades per la incidència cada cop més forta del llibre digital (llibre electrònic, e-book). «El llibre físic es mantindrà com una cosa més preciosa, com un objecte més preuat.»

La de divendres va ser una vetllada agradable, en un ambient gairebé familiar, que ens va apropar a la il·lustració de llibres per a nens i nenes des d'una perspectiva diferent.