20/5/11

Mandy Moon, de Nikosia, amb Francesc Miralles